• 1

Ölüm ve Kız

Kadınların eline güç geçince ne olur? Taktığınız maske kendi yüzünüzle özdeşleşince gerçeği nasıl ayırt edersiniz? Bellek bizi nasıl çeler ve yönetir? Kötülüğü tadınca saflığımızı nasıl koruruz? Bizi utanmaz biçimde yaralayanları nasıl bağışlayabiliriz? Politik ama düzmece olmayan bir dili nasıl bulabiliriz?

İşkence edenlerle işkence edilenler aynı ülkede birlikte nasıl yaşayabilir? Baskı altında ezilen bir ülkede, insanlar konuşmaktan korktuğu sürece, yaralar nasıl sarılır? Yalancılık yerleşince, gerçeğe nasıl ulaşılır? Geçmişe tutsak olmadan, geçmişi nasıl canlı tutabiliriz? Gelecekte yinelenmesini göze almadan geçmişi nasıl unutabiliriz? Barış uğruna gerçek feda edilmeli mi? Söylentisi hiç dinmeyen geçmiş olayları ve gerçeği sindirmenin bedeli nedir?

The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net